PUNCT DE VEDERE PRIVIND INTERPRETAREA CORELATĂ A UNOR DISPOZIŢII LEGALE PRIVIND MEDIEREA .

Articolul 227 privind prezenţa personală a părţilor în vederea soluţionarii pe cale amiabila a litigiului reprezintă un element de noutate în procedura civilă cu referire expresă şi importantă în ceea ce priveşte instituţia medierii raportat la rolul magistratului în legătură cu această instituţie. Alineatul 1 consacră atribuţiile judecatorului în legătură … Continue reading

bursa imobiliara liga consilierilor juridici constanta cursuri calificare constanta