DIRECTIVA 2008/52/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala.

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 61 litera (c) și articolul 67 alineatul (5) a doua liniuță, având în vedere propunerea Comisiei, având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1), hotărând în conformitate cu procedura prevăzută … Continue reading

Mediere demonstrativa cu Silviu Prigoana si Nuami Dinescu.

Iata o foarte interesanta mediere demonstrativa realizata de catre unul dintre cei mai prestigiosi si implicati mediatori, Zeno Sustac, cu sprijinul oferit de Silviu Prigoana si Nuami Dinescu: Mediere demo cu Silviu Prigoana si Nuami Dinescu (576)

Medierea în asociaţii

  Pentru majoritatea mediatorilor, poate în mai mică măsură pentru cei care activează deja într-un birou de avocatură sau notarial, deschiderea unui cabinet de mediator este o provocare. Mai ales într-o profesie relativ recent lansată pe piaţă cu acte în regulă, cum este medierea, în care se simte acut nevoia de … Continue reading

INSIGNA MEDIATOR

             Insigna mediator                disponibila la sediul asociatiei (408)

bursa imobiliara liga consilierilor juridici constanta cursuri calificare constanta